Portfólio

...od nápadu k predaju, alebo z 0 na 100
v ONLINE svete

človeče MANIFESTUJ

Online kurz, ktorý v sebe spája zdanlivo nezlúčiteľné prvky. Nie náhodou pripomína hru, ktorú všetci poznáme z detstva. Obsahuje aj vision board a je určený pre osobný rozvoj. Zameriava sa na to, ako postupnými krokmi transformovať svoje myslenie a dosahovať pozitívne zmeny v živote. HRA je zážitkom, ktorý spája zábavu s učením a podporuje "hráčov" v procese seba-zlepšovania a dosahovania cieľov.

Medzinárodný online model propagácie podniku

Model postupových krokov pre aplikáciu influencer marketingu do praxe je navrhnutý tak, aby pomohol malým a stredným podnikom úspešne implementovať a využiť výhody spolupráce a propagácie v online prostredí. Je vhodný najmä pre budovanie značky podnikov, alebo menších podnikateľov ktorí sa chcú zviditeľniť na sociálnych sieťach.

e- learningové online kurzy

Prvý online kurz som vytvorila ešte počas môjho študentského života. Zameriava sa na praktické poskytovanie informácii pre široké spektrum študentov a rieši príležitosti na trhu práce. Je navrhnutý tak, aby poskytol aktuálne informácie v online prostredí interakítvnou metódou.

Konzultácie a poradenstvo

Pomáham klientom na ceste umiestnenia produktov na trh z hľadiska legislatívy, výroby, distribúcie až po samotný obchod. Zahŕňa to vývoj produktov, cenovú stratégiu, distrubučnú politku a predaj konečnému spotrebiteľovi (nielen v online prostredí).

Web stránky

Tvorím a navhujem stránky, ktoré nie sú len vizuálne atraktívne, ale tiež dokonale korešpondujú s potrebami zákazníkov. Sú plne funkčné, majú logickú štruktúru sú schopné efektívne komunikovať s cieľovou skupinou.

E-shopy

Tvorba štruktúr, kategórii, stratégii a v neposlednom rade kreatívnych návrhov pre rôzne udalosti (BlackFriday, deň matiek, deň detí,...) Dizajny kombinujú estetický prístup s marketingovou stratégiou s cieľom prilákať pozornosť a zvýšiť konverzné ciele.

Prezentácie

Tvorba prezentácie produktov/služieb s dôrazom na obchodné ciele. Spojenie silného vizuálneho spracovania, efektívneho obsahu a stratégie umožňuje dosiahnuť výsledky pre zvolenú cieľovú skupinu zákazníkov.

Inovatívny marketing

Komunikačné stratégie

Príprava, tvorba a realizácia komunikačných stratégii (influencer marketing, obsahový marketing). Analýza súčasného stavu a odporúčania pre prax.

Marketingové kampane

Tvorba a realizácia účinných promo kampaní na sociálnych sieťach, ktoré pomáhajú dosiahnuť maximálny dosah a zapájať cieľovú skupinu. Kampane tvorím v súlade s najnovšími trendmi a algoritmom sociálnych sietí.

Moderné nástroje v online prostredí

Tvorba konceptov pre propagáciu firmy/podniku na sociálnych sieťach od založenia účtu, nastavenia profilu až po tvorbu kampaní s ohľadom na algoritmy, analýzu trhu, rozpočet a s použitím nástrojov pre automatizáciu procesov.

Dizajn

Identita značky

Tvorba komplexnej identity značky alebo produktov "od nuly", s cieľom vytvoriť jedinečný výsledok v konkurenčnom svete. Logá, návrhy na vizuály, konzistentný dizajn.

Infografiky

Infografiky ako silný nástroj pre efektívnu komunikáciu. Vizualizujú komplexné informácie a dáta tak, aby boli jednoducho pochopiteľné a atraktívne.

Propagačné materiály

Tvorba propagačných materiálov ktoré pomáhajú prezentovať podnikanie a produkty v najlepšom svetle. Web stránky, príspevky, letáky, predajné brožúry, samolepky, woblery, prezentácie a iné.

Storytelling

Kombinácia slov a spojenie s vizuálnym dizajnom pre vznik silnej a pútavej správy s dôrazom na hodnoty, históriu a príbeh značky či podniku. Tvorba príbehov ktoré oslovia, inšpirujú a emocionálne zaujmú.

Ukážky projektov

Identita značky

Propagačné materiály

Web stránky

Online produkty

Marketingové kampane

Reklamné bannery

Pozvánky

Komunikačné stratégie

Infografiky

Online kurzy

Logá

E-shopy

14 rokov v hre obchodu a marketingu mi umožnilo pochopiť čo ľudia potrebujú a tak môžem vytvárať jedinečné projekty od nuly, správne ich nasmerovať a viesť ich k úspechu. 

Moje skúsenosti v tvorbe, od obsahu, dizajnu, technológii a komunikácie znamenajú, že môžem poskytnúť úplný balíček služieb bez toho, aby ste museli koordinovať viacero profesionálov.